Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 24992


Ostale informacije

Končar – Elektroindustrija d.d. na dan objave drži 26.670 vlastitih dionica svaka u nominalnom iznosu od 470,00 kuna, što čini 1,0369 % temeljnog kapitala Končar – Elektroindustrija d.d.

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Ostale informacije

Priložen dokument

Ostale informacije

Priložen dokument

Ostale informacije

Priložen dokument

Ostale informacije

Priložen dokument