Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 27058


Ostale informacije

Hrvatski Telekom (Reuters: HT.ZA; Bloomberg: HT CZ), vodeći pružatelj telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj, objavljuje da je produljen Ugovor o obavljanju poslova održavatelja tržišta za dionicu oznake HT („Dionica“), izdavatelja Hrvatski Telekom d.d., na Zagrebačkoj burzi, između Hrvatskog Telekoma d.d. i Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. kao održavatelja tržišta za trgovinu Dionicom.

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Obavijest o skupštini
Obavijest o skupštini
Obavijest o skupštini
Ostale informacije

Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) na održanoj sjednici dana 07. listopada 2021. donijelo je rješenje kojim se izdaje odobrenje za Zorana Barca iz Zagreba, za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva CROATIA osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb.

Priložen dokument

Ostale informacije

Obavijest - Pripajanje povezanih društava

Priložen dokument