Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 27619


Ostale informacije

Priložen dokument

Prijava transakcija rukovoditelja (Uredba o zlouporabi tržišta)

Priložen dokument

Ostale informacije

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Ostale informacije

Obavijest o objavi rješenja Trgovačkog suda u Rijeci o povećanju temeljnog kapitala i o pokretanju postupka radi uvrštenja novoizdanih dionica na Redovito tržište Zagrebačke burze d.d.

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Otpuštanje dionica

Dioničko društvo Ericsson Nikola Tesla sa sjedištem u Zagrebu, Krapinska 45, prijavljuje otpuštanje 10 vlastitih dionica, koje čine 0,00075% temeljnog kapitala Društva.

Priložen dokument

Ostale informacije

Struktura portfelja i NAV vrijednost 31.10.2021.

Priložen dokument

Ostale informacije

Obavijest o imenovanju člana Uprave povezanog društva Zagreb plakat d.o.o.

Priložen dokument

Obavijest o skupštini