Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 35081


11.02.2013. 10:38 – Povlaštene i ostale informacije

Obavještavamo Vas da je trgovina dionicama i obveznicama društva OT – Optima Telekom d.d., oznake OPTE-R-A i OPTE-O-142A obustavljena temeljem članka 330. st. 2. Zakona o tržištu kapitala. O detaljima ćete biti obaviješteni naknadno.

08.02.2013. 14:29 – Povlaštene i ostale informacije

Namjera sudjelovanja Privredne banke Zagreb d.d. u povećanju temeljnog kapitala društva VUB ASSET MANAGEMENT, spravcovska spoločnost, a.s. iz Slovačke unosom 100% poslovnog udjela u društvu PBZ Invest d.o.o.

Preuzmi dokument

08.02.2013. 14:08 – Općenita propisana informacija

Preuzmi dokument

08.02.2013. 11:02 – Općenita propisana informacija

Helios Faros d.d. dostavlja Poziv na Glavnu skupštinu koja će se održati 19.03.2013.

Preuzmi dokument

08.02.2013. 10:23 – Općenita propisana informacija

Vis d.d. dostavlja Poziv na Glavnu skupštinu koja će se održati 20.03.2013.

Preuzmi dokument

08.02.2013. 09:39 – Povlaštene i ostale informacije

Preuzmi dokument

08.02.2013. 08:50 – Povlaštene i ostale informacije

Poziv za skupštinu imatelja obveznica Atlantic Grupe d.d. oznake ATGR-O-169A, ISIN: HRATGRO169A0

Preuzmi dokument

07.02.2013. 14:55 – Općenita propisana informacija

Preuzmi dokument

07.02.2013. 13:49 – Općenita propisana informacija

Preuzmi dokument

07.02.2013. 09:37 – Općenita propisana informacija

Preuzmi dokument