Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 27058


Ostale informacije

Priložen dokument

Ostale informacije

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Povlaštene informacije

U skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ, LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d., Opatija (u daljnjem tekstu: “Društvo”) objavljuje da je Nadzorni odbor zaprimio ostavku Predsjednika Uprave Društva, g. Vladimira Bošnjaka, s učinkom od 31. listopada 2021. S obzirom na navedeno i u cilju održavanja kontinuiteta te daljnjeg napretka Društva, sazvana je sjednica Nadzornog odbora koja će se održati dana 19. listopada 2021., a s ciljem donošenja odluke o imenovanju nove Uprave Društva. Za Predsjednika Uprave predložen je dosadašnji član uprave Društva, g. Karl Eckerstorfer, dok je za novog člana Uprave predložen g. Dušan Mandič. LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.

Priložen dokument

Obavijest o skupštini