Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 24990


Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Kodeks korporativnog upravljanja (čl. 121. Pravila Burze, upitnik o usklađenosti)

Priložen dokument

Obavijest o skupštini
Obavijest o skupštini
Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument