Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 26277


Ostale informacije

Priložen dokument

Ostale informacije

Nastavno na objavu od 16. srpnja 2021. godine, Hrvatski Telekom ponavlja obavijest da će Društvo objaviti nerevidirane rezultate poslovanja za prvih šest mjeseci 2021. godine, zajedno s nerevidiranim financijskim izvještajima, u četvrtak, 29. srpnja 2021. u 09:00 sati. Konferencijski poziv za analitičare preko Webex-a održat će se isti dan, u 12:00 sati.

Priložen dokument

Ostale informacije

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Ostale informacije

Priložen dokument