Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 27029


Financijski izvještaj

U obrascu Bilance ispravljeni su podaci u koloni „Zadnji dan prethodne poslovne godine“. Ostali podaci u izvješću ostaju nepromjenjeni.

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Povlaštene informacije

Priložen dokument

Povlaštene informacije

Obavijest o imenovanju novog predsjednika nadzornog odbora (objava ostalih informacija) U skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ, LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d., Opatija (u daljnjem tekstu: “Društvo”) objavljuje da je dana 11. kolovoza 2021. održana sjednica Nadzornog odbora na kojoj je, između ostalog, donesena odluka kojom se g. Johannes Böck, s prebivalištem u Beču, Freyung 6/9/8, OIB: 57168769079 izabire za predsjednika nadzornog odbora Društva. LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.

Priložen dokument

Obavijest o skupštini
Obavijest o skupštini
Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument