Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 27029


Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Obavijest o skupštini
Povlaštene informacije

Priložen dokument

Ostale informacije

Obavijest o preoblikovanju ovisnog društva u dioničko društvo

Priložen dokument

Povlaštene informacije

Hrvatski Telekom (Reuters: HT.ZA; Bloomberg: HTRA CZ), vodeći pružatelj telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj, objavljuje da je Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) 12. kolovoza 2021. godine objavila odluku o dodjeli radiofrekvencijskog spektra u frekvencijskim pojasevima 700 MHz, 3600 MHz i 26 GHz, za mreže pokretnih komunikacija pete generacije.

Priložen dokument

Informacija u vezi sa zaprimljenom obavijesti o promjenama u glasačkim pravima (čl. 472. i 482. ZTK)

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Financijski izvještaj

U obrascu Bilance ispravljeni su podaci u koloni „Zadnji dan prethodne poslovne godine“. Ostali podaci u izvješću ostaju nepromjenjeni.

Priložen dokument