Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 27619


Povlaštene informacije

20211202_Zapisnik od 13.10.2021.

Priložen dokument

Ostale informacije

Priložen dokument

Povlaštene informacije

Dana 01.12.2021. godine Društvo je zaprimio Odluku Središnjeg depozitarnog klirinškog društva d.d. Zagreb o uključivanju redovnih dionica Društva u usluge depozitorija i usluge poravnanja i namire. Odluka se odnosi na 790.010 dionica, oznake HIMR-R-C, ISIN: HRHIMRRC0009, pri čemu se danom uključenja utvrđuje 02.12.2021. godine.

Priložen dokument

Informacija u vezi sa zaprimljenom obavijesti o promjenama u glasačkim pravima (čl. 472. i 482. ZTK)

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Ostale informacije

Obavijest o održanoj sjednici Nadzornog odbora

Priložen dokument

Ostale informacije

Obavijest o potpisanom Ugovoru o povjereništvu za primanje dionica i doplate u novcu

Priložen dokument

Ostale informacije

Priložen dokument