Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 35845


30.11.2023. 14:19 – Ostale informacije

Preuzmi dokument

30.11.2023. 12:10 – Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Preuzmi dokument

30.11.2023. 08:03 – Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Informacija o stjecanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK)

Preuzmi dokument

29.11.2023. 16:13 – Informacija u vezi sa zaprimljenom obavijesti o promjenama u glasačkim pravima (čl. 472. i 482. ZTK)

Društvo Dalekovod d.d., sukladno članku 482. Zakona o tržištu kapitala, obavještava javnost da je od društva PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, Zagreb, Radnička cesta 44, OIB: 20455535575, zaprimilo obavijest o promjenama u glasačkim pravima, koji dostavlja u prilogu.

Preuzmi dokument

29.11.2023. 15:15 – Prijava transakcija rukovoditelja (Uredba o zlouporabi tržišta)

Preuzmi dokument

29.11.2023. 14:58 – Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Preuzmi dokument

29.11.2023. 14:25 – Prijava transakcija rukovoditelja (Uredba o zlouporabi tržišta)

Preuzmi dokument

29.11.2023. 13:42 – Prijava transakcija rukovoditelja (Uredba o zlouporabi tržišta)

Preuzmi dokument

29.11.2023. 11:00 – Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Preuzmi dokument