Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 27058


Povlaštene informacije

Priložen dokument

Povlaštene informacije

Obavijest o imenovanju predsjednika i novog člana Uprave Društva U skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ, LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d., Opatija (u daljnjem tekstu: “Društvo”), a slijedom obavijesti od 15. listopada 2021., objavljuje da je Nadzorni odbor Društva dana 19. listopada 2021. donio odluku kojom se za novog predsjednika Uprave imenuje dosadašnji član Uprave Društva, g. Karl Eckerstorfer, s prebivalištem u Opatiji, Maršala Tita 153, OIB: 21197358664, dok je na poziciju novog člana Uprave imenovan g. Dušan Mandič, s prebivalištem u Republici Sloveniji, Portorož, Božidarja Jakca 18, OIB: 05590486518, a koja odluka stupa na snagu od 1. studenog 2021. LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.

Priložen dokument

Ostale informacije

Hrvatski Telekom (Reuters: HT.ZA; Bloomberg: HT CZ), vodeći pružatelj telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj, u skladu s člankom 133. Pravila Zagrebačke burze najavljuje da će u utorak, 26. listopada 2021. godine, Uprava odlučivati o nerevidiranim financijskim izvještajima za prvih devet mjeseci 2021. godine. Hrvatski Telekom će objaviti nerevidirane rezultate poslovanja za prvih devet mjeseci 2021. godine u srijedu, 27. listopada 2021., u 09:00 sati.

Priložen dokument

Ostale informacije

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Ostale informacije

Priložen dokument

Obavijest o skupštini
Obavijest o skupštini