Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 29883


Obavijest o skupštini
Povlaštene informacije

Priložen dokument

Ostale informacije

Priložen dokument

Obavijest o skupštini
Ostale informacije

Društvo Professio Energia d.d. obaviještava javnost o sklopljenim ugovorima vezanih poduzeća s društvom Danske Commodities

Priložen dokument

Prijava transakcija rukovoditelja (Uredba o zlouporabi tržišta)

Priložen dokument

Ostale informacije

Priložen dokument

Ostale informacije

Priložen dokument

Ostale informacije

Priložen dokument

Ostale informacije

Obavijest o odobrenju i objavi pojednostavljenog prospekta u vezi s uvrštenjem na uređeno tržište

Priložen dokument

Ostale informacije

Obavještavamo investicijsku javnost da je Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) na održanoj sjednici dana 29. srpnja 2022. donijelo rješenje kojim se izdaje odobrenje za Hrvoja Šimovića iz Zagreba, Vrhovčev vijenac 4, OIB:85877907374, za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva CROATIA osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb, OIB: 26187994862, za mandat u trajanju od 05.10.2022. do 05.10.2026. godine.

Priložen dokument