Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 30624


Ostale informacije

Priložen dokument

Ostale informacije

Priložen dokument

Povlaštene informacije

Član Uprave Društva Davor Bošnjaković je dostavio Nadzornom odboru Društva ostavku na funkciju člana Uprave Društva s učinkom od 31.03.2023. godine.

Priložen dokument

Obavijest o skupštini
Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Ostale informacije

Priložen dokument

Kodeks korporativnog upravljanja (čl. 121. Pravila Burze, upitnik o usklađenosti)

Priložen dokument