Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 37017


19.04.2024. 15:31 – Povlaštene informacije

Nadzorni odbor jednoglasnom Odlukom prihvatio je ostavku zamjenika Predsjednika nadzornog odbora g. Hrvoja Alvira, OIB: 04995055724, Zagreb, Podbrežje XI., 25 s danom 15.04.2024. godine. Za zamjenika Predsjednika nadzornog odbora imenuje se Luka Vukoja, OIB: 57222613829, Zagreb, Vrbik X/17. Nadzorni odbor jednoglasnom Odlukom prihvatio je ostavku Predsjednika Uprave g. Zdravka Alvira, OIB: 51923342813, Zagreb, Podbrežje XI., 25 s danom 18.04.2024. godine. Za predsjednika Uprave imenuje se Hrvoje Alvir, OIB: 04995055724, Zagreb, Podbrežje XI., 25, s ovlasti zastupanja društva zajedno s još jednim članom uprave. Za člana Uprave imenuje se Ilija Karamatić, OIB: 29084974724, Zagreb, Radnička cesta 288E/1, s ovlasti zastupanja društva zajedno s još jednim članom uprave. Od 18.04.2024.god. Upravu Društva činit će g. Hrvoje Alvir, predsjednik Uprave i g. Ilija Karamatić, član Uprave.

Preuzmi dokument

19.04.2024. 12:53 – Ostale informacije

Preuzmi dokument

19.04.2024. 12:17 – Prijava transakcija rukovoditelja (Uredba o zlouporabi tržišta)

Adriatic osiguranje d.d. obavještava da su provedene transakcije rukovoditelja.

Preuzmi dokument

19.04.2024. 12:16 – Prijava transakcija rukovoditelja (Uredba o zlouporabi tržišta)

Adriatic osiguranje d.d. obavještava da su provedene transakcije rukovoditelja.

Preuzmi dokument

19.04.2024. 11:22 – Kodeks korporativnog upravljanja (čl. 121. Pravila Burze, upitnik o usklađenosti)

Preuzmi dokument