Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 37992


26.07.2011. 16:06 – Općenita propisana informacija

Zagrebačka banka d.d. dostavlja obavijest o Glavnoj skupštini održanoj 26.07.2011.

Preuzmi dokument

26.07.2011. 14:42 – Općenita propisana informacija

Erste&Steiermärkische Bank d.d. dostavlja Poziv na Glavnu skupštinu koja će se održati 29.07.2011.

Preuzmi dokument

26.07.2011. 13:48 – Općenita propisana informacija

Dalekovod d.d. dostavlja Poziv na Glavnu skupštinu koja će se održati 07.09.2011.

Preuzmi dokument

26.07.2011. 11:16 – Općenita propisana informacija

Kraš d.d. prijavljuje stjecanje 50 komada vlastitih dionica koje čine 0,0036 % temeljnog kapitala.Nakon navedenog stjecanja Kraš d.d. posjeduje 46778 komada vlastitih dionica koje čine 3,4051 % temeljnog kapitala.

25.07.2011. 18:23 – Općenita propisana informacija

Slavonski ZIF d.d. dostavlja obavijest o Glavnoj skupštini održanoj 25.07.2011.

Preuzmi dokument

25.07.2011. 16:12 – Povlaštene i ostale informacije

O datumu uvrštenja novog bloka dionica LKPC-R-A biti ćete obaviješteni.

Preuzmi dokument

25.07.2011. 13:45 – Povlaštene i ostale informacije

Preuzmi dokument

25.07.2011. 13:32 – Povlaštene i ostale informacije

Kompanije Agrokor i Atlantic Grupa, suvlasnici RTL Hrvatska svaka sa 13 % vlasničkog udjela, objavile su danas kako su postigle sporazum s većinskim vlasnikom RTL Grupom o otkupu njihovih udjela u ovom hrvatskom televizijskom kanalu.

Preuzmi dokument

25.07.2011. 10:16 – Općenita propisana informacija

Preuzmi dokument

22.07.2011. 15:03 – Povlaštene i ostale informacije

Preuzmi dokument

22.07.2011. 14:12 – Općenita propisana informacija

Terra Mediterranea d.d. dostavlja Poziv na Glavnu skupštinu koja će se održati 31.08.2011.

Preuzmi dokument