Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 27830


Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Neto vrijednost imovine po dionici ZIF-a Breza d.d. na dan 31.01.2011. godine iznosi 54,80 HRK. Diskont iznosi 65,51%.

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

Uljanik Plovidba d.d. prijavljuje stjecanje 200 komada vlastitih dionica koje čine 0,03 % temeljnog kapitala.Nakon navedenog stjecanja Uljanik Plovidba d.d. posjeduje 38497 komada vlastitih dionica koje čine 6,64 % temeljnog kapitala. Dionice su stečene po cijeni od 620,00 HRK po komadu.

Povlaštene i ostale informacije

Odluka o stjecanju vlastitih dionica

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

Dragutin Pavletić, direktor ULJANIK PLOVIDBE d.d. iz Pule  prijavljuje otpuštanje 200 komada dionica Društva temeljem Kupoprodajnog ugovora koje čine 0,03 % temeljnog kapitala i daju 0,04% glasova na Glavnoj skupštini. Nakon navedenog otpuštanja posjeduje 35300 komada dionica Društva koje čine 6,09% temeljnog kapitala i daju 6,42 % glasova na Glavnoj skupštini.

Povlaštene i ostale informacije

T-Hrvatski Telekom objavit će revidirane rezultate poslovanja za 2010. te rezultate za četvrto tromjesečje 2010. u ponedjeljak 14. veljače 2011. godine.

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Društvo Institut IGH d.d. dostavilo je ispravak konsolidiranog nerevidiranog izještaja za 4Q 2010. Ispravljena je greška u tablici na poziciji AOP 042 - Materijalni troškovi, došlo je do pogreške u prijepisu. Točan iznos materijalnih troškova je -22.532.260 kn.

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

 

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

Kraš d.d. prijavljuje stjecanje 100 komada vlastitih dionica koje čine 0,0073 % temeljnog kapitala.Nakon navedenog stjecanja Kraš d.d. posjeduje 46270 komada vlastitih dionica koje čine 3,3685 % temeljnog kapitala.