Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 27830


Općenita propisana informacija

IVAN PAVLOVIĆ, DIREKTOR DRUŠTVA iz PLOČA  prijavljuje stjecanje 5 komada dionica Društva temeljem NASLJEĐIVANJEM koje čine 0,0022 % temeljnog kapitala i daju 0,0022% glasova na Glavnoj skupštini. Nakon navedenog stjecanja posjeduje 106 komada dionica Društva koje čine 0,0476% temeljnog kapitala i daju % glasova na Glavnoj skupštini.

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Vezano za primopredaju tankera POMER

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

Hoteli Vodice d.d. dostavlja Poziv na Glavnu skupštinu koja će se održati 14.03.2011.

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

Vjesnik d.d. dostavlja obavijest o Glavnoj skupštini održanoj 31.01.2011.

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

Ivan Radotić, član Nadzornog odbora iz Zagreba  prijavljuje otpuštanje 2750 komada dionica Društva temeljem prodaje koje čine 0,12 % temeljnog kapitala i daju 0,12% glasova na Glavnoj skupštini. Nakon navedenog otpuštanja posjeduje 3000 komada dionica Društva koje čine 0,13% temeljnog kapitala i daju 0,13% glasova na Glavnoj skupštini.

Povlaštene i ostale informacije

Društvo Institut IGH d.d. dostavilo je ispravak konsolidiranog nerevidiranog izještaja za 4Q 2010. Ispravljena je greška u tablici na poziciji AOP 062 - Ukupni prihodi. Točan iznos je 154.172.299 kn umjesto ranije obavljenih 154.402.120.

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument