Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 27619


Povlaštene i ostale informacije

Član Uprave Ivica Perak podnio je iz osobnih razloga, a prije isteka mandata neopozivu ostavku na članstvo u Upravi s danom 02.11.2010.g.

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

INGRA d.d., Zagreb, Aleksandera von Humboldta 4b, obavještava Burzu i javnost da je Nadzorni odbor na sjednici dana 05. studenog 2010.g. dao suglasnost o promjeni temeljnog kapitala Društva. Nadzorni odbor na sjednici je dao suglasnost za sazivanje Glavne skupštine društva INGRA d.d. Također, INGRA d.d. obavještava o promjeni unutar Uprave društva i dostavlja informaciju kako je gđa. Jasna Ludviger prestala biti član Uprave društva radi odlaska u mirovinu. INGRA d.d. zahvaljuje se gđi. Ludviger na njezinom velikom doprinosu uspješnom poslovanju u proteklih 40 godina. Nadzorni obor INGRE d.d. je sukladno Statutu INGRE d.d., imenovao g. Igora Oppenheima za predsjednika Uprave na novi mandat od pet godina.

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Atlantic Grupa d.d. će održati sastanke s investitorima 09. studenog 2010. godine na regionalnoj konferenciji tržišta kapitala u Beču, Austrija u organizaciji Zagrebačke burze i regionalnih burzi.

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

Jozo Miloloža, član Uprave iz Zagreba  prijavljuje otpuštanje 2000 komada dionica Društva temeljem prodaje koje čine 0,0777 % temeljnog kapitala i daju 0,0777% glasova na Glavnoj skupštini. Nakon navedenog otpuštanja posjeduje 2930 komada dionica Društva koje čine 0,1139% temeljnog kapitala i daju % glasova na Glavnoj skupštini.

Općenita propisana informacija

Marina Kralj Miliša, član Uprave iz Zagreba  prijavljuje otpuštanje 1000 komada dionica Društva temeljem Ugovora o darivanju koje čine 0,0389 % temeljnog kapitala i daju 0,0389% glasova na Glavnoj skupštini. Nakon navedenog otpuštanja posjeduje 4380 komada dionica Društva koje čine 0,1703% temeljnog kapitala i daju % glasova na Glavnoj skupštini.

Povlaštene i ostale informacije

Postupak dokapitalizacije

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument