Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 34064


Prijava transakcija rukovoditelja (Uredba o zlouporabi tržišta)

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Otpuštanje dionica

Priložen dokument

Obavijest o skupštini
Ostale informacije

Priložen dokument

Prijava transakcija rukovoditelja (Uredba o zlouporabi tržišta)

Priložen dokument

Ostale informacije

Jadran d.d. obavještava kako je dana 31.5.2023. godine objavljeno rješenje o dosudi Općinskog građanskog suda u Zagrebu doneseno u ovršnom postupku koji se pod posl.br. Ovr-1693/2020 vodi protiv ovršenika Jadran d.d. radi ovrhe na nekretninama upisanima u zk.ul.br. 586 k.o. Resnik. Rješenje o dosudi dostavlja se u prilogu.

Priložen dokument

Ostale informacije

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Obavijest o skupštini
Ostale informacije

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument