Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 27058


Općenita propisana informacija

Koka d.d. dostavlja Poziv na Glavnu skupštinu koja će se održati 06.08.2010.

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

Priopćenje o otpuštanju dionica HFP

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

Viro tvornica šećera d.d. prijavljuje stjecanje 253 komada vlastitih dionica koje čine 0,018 % temeljnog kapitala.Nakon navedenog stjecanja Viro tvornica šećera d.d. posjeduje 7196 komada vlastitih dionica koje čine 0,519 % temeljnog kapitala.

Općenita propisana informacija

Vezano za potraživanja koja proizlaze iz financiranja kupca u Kazahstanu koja su 31.ožujka 2010. iznosila 298 milijuna kuna, napravljeno je umanjenje vrijednosti potraživanja za 126 milijuna kuna.

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

Maistra d.d. dostavlja obavijest o Glavnoj skupštini održanoj 16.06.2010.

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

Adris grupa d.d. dostavlja obavijest o Glavnoj skupštini održanoj 16.06.2010.

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

Varteks d.d. dostavlja Poziv na Glavnu skupštinu koja će se održati 23.07.2010.

Priložen dokument