Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 30603


Općenita propisana informacija

Igor Oppenheim, predsjednik Uprave iz INGRA d.d.  prijavljuje stjecanje 1158 komada dionica Društva temeljem pretvaranja potraživanja, odnosno unosom komercijalnih zapisa u temeljni kapital društva u okviru procesa dokapitalizacije INGRE d.d. koje čine 0,01 % temeljnog kapitala i daju 0,01% glasova na Glavnoj skupštini. Nakon navedenog stjecanja posjeduje 773908 komada dionica Društva koje čine 5,71% temeljnog kapitala i daju 5,71% glasova na Glavnoj skupštini.

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Trgovački sud u Rijeci donio rješenje kojim ne dopušta sklapanje sudske nagodbe između HFP-a, Grada Opatiija i Općina Lovran, M. Draga te Matulji.

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Neto vrijednost imovine po dionici ZIF-a Breza d.d. na dan 31.12.2010. godine iznosi 52,74 HRK. Diskont iznosi 58,76%.

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Pomoćnik člana Uprave AD PLASTIK d.d., g. Marijo Grgurinović, stekao je dana 31.12.2010. 640 dionica Društva kupnjom preko Zagrebačke burze.

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Društvu SN holding d.d. odobrava se objavljivanje ponude za preuzimanje društva LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Središnje klirinško depozitarno društvo je dana 3.1.2011. godine za društvo INGRA d.d. obavilo u sustavu SKDD-a upis smanjenja i povećanja temeljnog kapitala Društva. Nakon spomenutog temeljni kapital podijeljen je na 13.545.200 redovnih dionica oznake INGR-R-A bez nominalnog iznosa. O datumu uvrštenja novoizdanih dionica na Zagrebačku burzu javnost će biti naknadno obaviještena.

Povlaštene i ostale informacije

 

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

Auto Hrvatska d.d. Zagreb prijavljuje stjecanje 181 komada vlastitih dionica koje čine 0,03 % temeljnog kapitala.Nakon navedenog stjecanja Auto Hrvatska d.d. Zagreb posjeduje 203281 komada vlastitih dionica koje čine 30,72 % temeljnog kapitala.

Općenita propisana informacija
Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument