Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 27032


Općenita propisana informacija

Plava laguna d.d. dostavlja obavijest o Glavnoj skupštini održanoj 30.07.2010.

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

Uljanik Plovidba d.d. prijavljuje stjecanje 200 komada vlastitih dionica koje čine 0,034 % temeljnog kapitala.Nakon navedenog stjecanja Uljanik Plovidba d.d. posjeduje 30864 komada vlastitih dionica koje čine 5,32 % temeljnog kapitala.

Povlaštene i ostale informacije

Izvršen je upis pripajanja Solaris-Trgovine d.o.o. Solarisu d.d. u sudski registar.

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Izdavatelj TEHNIKA d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 274, MBS 080034838, OIB 73037001250, kao izvođač radova, dana 09.08.2010.g. sklopila je Ugovor o izvođenju radova na izgradnji ab konstrukcije, čelične konstrukcije, hidroizolacije u zemlji, temeljne instalacije kanalizacije i gromobranske instalacije u sklopu izgradnje Poslovne zgrade „JANKOMIR 3“ u Zagrebu, Samoborska 145, sa ZAGREBAČKOM BANKOM d.d. Zagreb, kao naručiteljem, po cijeni od 28.750.000,00 kn, u koju cijenu nije uključen PDV.

Općenita propisana informacija

Vis d.d. dostavlja obavijest o Glavnoj skupštini održanoj 06.09.2010.

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

Vis d.d. dostavlja Poziv na Glavnu skupštinu koja će se održati 06.09.2010.

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

Karlovačka banka d.d. dostavlja obavijest o Glavnoj skupštini održanoj 09.08.2010.

Priložen dokument