Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 27032


Općenita propisana informacija

Podravska banka d.d. dostavlja obavijest o Glavnoj skupštini održanoj 24.08.2010.

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

HTP Orebić d.d. dostavlja Poziv na Glavnu skupštinu koja će se održati 06.10.2010.

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

INGRA d.d. dostavlja rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu o upisu u sudsku registar odluka donesenih na Glavnoj skupštini društva INGRA d.d. održanoj 22. srpnja 2010. godine. Zajedno s rješenjem dostavlja se i zapisnik sa održane Glavne skupštine Društva. Također, INGRA d.d. temeljem odluka Skupštine vlasnika obveznica oznake INGR-0-11CA održane 16. srpnja 2010. godine u prilogu objavljuje zapisnik sa održane Skupštine koji sukladno donošenim odlukama sadrži sljedeće: - prema donesenoj odluci (Ad 2.) objavljuje se izmjena datuma konačnog dospijeća Obveznica sa 6. prosinca 2011. g. na 6. prosinca 2016. g. zajedno s novim planom otplate kamata. - prema donesenoj odluci (Ad 3.) objavljuje se izmijenjeni plan otplate u odnosu na onaj iz čl. 1.8 “Isplata kamata” Prospekta. - prema donesenoj odluci (Ad 4.) objavljuje se izmijenjeni plan otplate kamata u odnosu na onaj iz čl. 1.19 “Isplata kamata” Prospekta. - prema donesenoj odluci (Ad 5.) objavljuje se izmijenjeni “Primjer izračuna ukupne cijene Obveznica u trgovanju na sekundarnom tržištu” u odnosu na onaj iz čl. 1.19 “Isplata kamata” Prospekta Na sve odluke Skupštine vlasnika obveznica oznake INGR-0-11CA održane 16. srpnja 2010. godine, izdavatelj INGRA d.d. daje svoju izričitu suglasnost.

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Neto vrijednost imovine po dionici ZIF-a FIMA Proprius d.d. na dan 31.07.2010. godine iznosi 74,97 HRK. Diskont iznosi 69,99%.

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

Jadroplov d.d. dostavlja obavijest o Glavnoj skupštini održanoj 23.08.2010.

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

Zoran Košćec, predsjednik Uprave Varteksa d.d. iz Tome Masaryka 7, 42000 Varaždin  prijavljuje stjecanje 2811 komada dionica Društva temeljem transakcija sklopljenih na Zagrebačkoj burzi d.d. koje čine 0,15 % temeljnog kapitala i daju 0,15% glasova na Glavnoj skupštini. Nakon navedenog stjecanja posjeduje 48769 komada dionica Društva koje čine 2,54% temeljnog kapitala i daju 2,54% glasova na Glavnoj skupštini.

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

Imperial d.d. dostavlja obavijest o Glavnoj skupštini održanoj 20.08.2010.

Priložen dokument