Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 27873


Obavijest o skupštini
Ostale informacije

Priložen dokument

Ostale informacije

Končar-Elektroindustrija d.d. i Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. potpisali su dana 10. prosinca 2021. godine dodatak Ugovoru o obavljanju poslova održavatelja tržišta.

Priložen dokument

Ostale informacije

Priložen dokument

Informacija u vezi sa zaprimljenom obavijesti o promjenama u glasačkim pravima (čl. 472. i 482. ZTK)

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Ostale informacije

Priložen dokument

Ostale informacije

Priložen dokument

Ostale informacije

Priložen dokument