Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 30249


Ostale informacije

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Sukladno odredbi članka 474. stavak 1. Zakona o tržištu kapitala Ericsson Nikola Tesla d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Krapinska 45, OIB: 84214771175 (dalje u tekstu: Društvo) obavještava sljedeće: investicijsko društvo FIMA-VRIJEDNOSNICE d.o.o., u ime i za račun Društva, izvršilo je sljedeću kupnju dionica Društva (vlastitih dionica), na uređenom tržištu Zagrebačke burze (ZSE) - dana 05. listopada 2022. godine kupljeno je 129 dionica oznake ERNT-R-A po prosječnoj cijeni od 1.600,00 kn po dionici, što predstavlja 0,01% temeljnog kapitala Društva. Nakon navedenog stjecanja, Ericsson Nikola Tesla d.d. posjeduje ukupno 6.229 vlastitih dionica, koje čine 0,47% temeljnog kapitala Društva.

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Povlaštene informacije

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Povlaštene informacije

Priložen dokument

Ostale informacije

Priložen dokument

Ostale informacije

Obavještavamo investicijsku javnost da je Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) na održanoj sjednici dana 05. listopada 2022. donijelo rješenja kojim se izdaje odobrenje za Davora Tomaškovića iz Zagreba, Fijanova ulica 10B, OIB: 58845352535, odobrenje za Roberta Vučkovića iz Zagreba, Pantovčak 141B, OIB: 77642816542, odobrenje za Luku Babića iz Zagreba, Ulica Ivana Cankara 21, OIB: 42620829061, odobrenje za Vanču Balena iz Zagreba, Korito 1C, OIB: 81670291942 za obavljanje funkcije članova uprave društva CROATIA osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb, OIB: 26187994862, za mandat u trajanju od 01. siječnja 2023. do 31. prosinca 2026. godine.

Priložen dokument

Povlaštene informacije

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Ostale informacije

Izvještaj likvidatora

Priložen dokument