Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 35796


21.11.2023. 12:06 – Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Otpuštanje dionica

Dana 15.11.2023. godine dioničko društvo Ericsson Nikola Tesla d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Krapinska 45, otpustilo je 10 vlastitih dionica, koje čine 0,0008% temeljnog kapitala Društva. Svrha otpuštanja je dodjela dionica zaposlenicima Društva sukladno Programima nagrađivanja.

Preuzmi dokument

20.11.2023. 14:59 – Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Preuzmi dokument

20.11.2023. 11:27 – Informacija u vezi sa zaprimljenom obavijesti o promjenama u glasačkim pravima (čl. 472. i 482. ZTK)

Preuzmi dokument

20.11.2023. 11:00 – Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Preuzmi dokument

20.11.2023. 07:30 – Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Informacija o stjecanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK)

Preuzmi dokument

17.11.2023. 16:14 – Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Preuzmi dokument

17.11.2023. 15:06 – Prijava transakcija rukovoditelja (Uredba o zlouporabi tržišta)

Preuzmi dokument

17.11.2023. 13:59 – Prijava transakcija rukovoditelja (Uredba o zlouporabi tržišta)

Preuzmi dokument

17.11.2023. 11:06 – Informacija o promjeni broja dionica s pravom glasa i broja glasačkih prava (čl. 473. ZTK)

Preuzmi dokument

17.11.2023. 11:00 – Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Preuzmi dokument