Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 30904


Povlaštene i ostale informacije

OT-Optima telekom u privitku dostavlja očitovanje u cijelosti.

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

 

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

 

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu br. Tt-10/24616-2 od 29.12.2010. godine u sudski registar je upisano smanjenje temeljnog kapitala dioničkog društva AUTO HRVATSKA, Zagreb, Radnička cesta 182, OIB: 42523247815 povlačenjem 161.745 vlastitih dionica nominalne vrijednosti po 100,00 kn, sa iznosa od 66.174.500,00 kn za iznos od 16.174.500 kn na iznos od 50.000.000,00 kn.

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

Auto Hrvatska d.d. Zagreb prijavljuje otpuštanje 1954 komada vlastitih dionica koje čine 0,30 % temeljnog kapitala.Nakon navedenog otpuštanja Auto Hrvatska d.d. Zagreb posjeduje 201327 komada vlastitih dionica koje čine 30,42 % temeljnog kapitala.

Povlaštene i ostale informacije

HASBRO - produljenje ugovora o distribuciji

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument