Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 25112U skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ, LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d., Opatija (u daljnjem tekstu: “Društvo”) objavljuje da je Društvo sklopilo ugovor o kreditu s Erste&Steiermärkische Bank d.d. i Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak u ukupnom iznosu od EUR 11,4 milijuna, za potrebe financiranja obrtnih sredstava i osiguravanja srednjoročne likvidnosti Društva.

Priložen dokument


Ostavka na funkciju člana Uprave i imenovanje novog člana Uprave

Priložen dokument


Priložen dokument