Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 24990


Povlaštene i ostale informacije

OT-Optima Telekom d.d. objavljuje da će se dana 25.3.2021. godine održati sjednica Nadzornog odbora na kojoj će se utvrđivati revidirana nekonsolidirana i konsolidirana financijska izvješća za 2020. godinu

Priložen dokument

Financijski izvještaj

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument