Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 26277


Ostale informacije

Prospekt je objavljen i javno dostupan na internetskoj stranici Društva: https://mplusgrupa.com/wp-content/uploads/2021/07/Meritus-ulaganja-d.d.-Pojednostavljeni-Prospekt-izdanja-javnom-ponudom-i-uvrstenja-dionica-na-uredeno-trziste_08.07.2021.pdf

Priložen dokument

Obavijest o skupštini
Povlaštene informacije

Na stranicama MP e-oglasna ploča od 08.07.2021. objavljeni su Podnesci i prilozi od 14. lipnja do 01.srpnja 2021.g. - ZA JAVNOST

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Otpuštanje dionica

Priložen dokument

Povlaštene informacije

Priložen dokument

Ostale informacije

Priložen dokument

Financijski izvještaj

Ispravak Izvješća Grupe za prvi kvartal 2021. godine u dijelu njegove dopune sa Izvještajem o promjenama kapitala, a koji je dio prethodno objavljenih TFI-POD konsolidirano/nekonsolidirano Q1/2021

Priložen dokument

Financijski izvještaj

Ispravak Izvješća Grupe za prvi kvartal 2021. godine u dijelu njegove dopune sa Izvještajem o promjenama kapitala, a koji je dio prethodno objavljenih TFI-POD konsolidirano/nekonsolidirano Q1/2021

Priložen dokument

Ostale informacije

OT-Optima Telekom d.d. objavljuje da je dana 8. srpnja 2021. godine održana sjednica Nadzornog odbora Društva na kojoj su članovi Nadzornog odbora obaviješteni o ispravci dijela financijskog izvještaja za Q1 2021.

Priložen dokument