Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 27058


Ostale informacije

Priložen dokument

Ostale informacije

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Otpuštanje dionica

Dioničko društvo Ericsson Nikola Tesla d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Krapinska 45, prijavljuje otpuštanje 1.545 vlastitih dionica, koje čine 0,116% temeljnog kapitala Društva.

Priložen dokument

Ostale informacije

Priložen dokument

Povlaštene informacije

Dana 16. rujna 2021. godine Koestlin d.d. sklopilo je s društvom STANIĆ BEVERAGES d.o.o., Zagreb, Slavonska avenija 22, OIB: 25420356246, Ugovor o kupoprodaji dionica. Ovim Ugovorom ugovorena je prodaja 647.262 redovnih dionica Maraske d.d., Zadar, Biogradska cesta 64/a, OIB: 07602786563, u vlasništvu Koestlin d.d., kupcu STANIĆ BEVERAGES d.o.o. Ovaj iznos dionica predstavlja 45,345 % temeljnog kapitala Maraske d.d. Navedenim Ugovorom o kupoprodaji dionica utvrđeno je da će se prijenos dionica na kupca STANIĆ BEVERAGES d.o.o. obaviti najkasnije do 31.01.2022. godine kada se ispune ugovoreni prethodni uvjeti.

Priložen dokument

Povlaštene informacije

U predanoj obavijesti o prodaji dionica Maraske d.d. greškom je navedena pogrešna adresa tvrtke Stanić beverages d.o.o.

Priložen dokument

Povlaštene informacije

Dana 16. rujna 2021. godine Koestlin d.d. sklopilo je s društvom STANIĆ BEVERAGES d.o.o., Split, Bilice II 21 G, OIB: 25420356246, Ugovor o kupoprodaji dionica. Ovim Ugovorom ugovorena je prodaja 647.262 redovnih dionica Maraske d.d., Zadar, Biogradska cesta 64/a, OIB: 07602786563, u vlasništvu Koestlin d.d., kupcu STANIĆ BEVERAGES d.o.o. Ovaj iznos dionica predstavlja 45,345 % temeljnog kapitala Maraske d.d. Navedenim Ugovorom o kupoprodaji dionica utvrđeno je da će se prijenos dionica na kupca STANIĆ BEVERAGES d.o.o. obaviti najkasnije do 31.01.2022. godine kada se ispune ugovoreni prethodni uvjeti.

Priložen dokument

Povlaštene informacije

Dana 16. rujna 2021. godine Saponia d.d. sklopila je s društvom STANIĆ BEVERAGES d.o.o., Split, Bilice II 21 G, OIB: 25420356246, Ugovor o kupoprodaji dionica. Ovim Ugovorom ugovorena je prodaja 755.165 redovnih dionica Maraske d.d., Zadar, Biogradska cesta 64/a, OIB: 07602786563, u vlasništvu Saponije d.d., kupcu STANIĆ BEVERAGES d.o.o. Ovaj iznos dionica predstavlja 52,90 % temeljnog kapitala Maraske d.d. Navedenim Ugovorom o kupoprodaji dionica utvrđeno je da će se prijenos dionica na kupca STANIĆ BEVERAGES d.o.o. obaviti najkasnije do 31.01.2022. godine kada se ispune ugovoreni prethodni uvjeti.

Priložen dokument

Povlaštene informacije

Obavijest o imenovanjima u Nadzornom odboru

Priložen dokument