Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 30624


Općenita propisana informacija

Auto Hrvatska d.d. Zagreb prijavljuje otpuštanje 6391 komada vlastitih dionica koje čine 0,9658 % temeljnog kapitala.Nakon navedenog otpuštanja Auto Hrvatska d.d. Zagreb posjeduje 57167 komada vlastitih dionica koje čine 8,6388 % temeljnog kapitala.

Općenita propisana informacija

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Društvo Dalekovod d.d. dostavilo je ispravak nerevidiranog nekonskolidiranog financijskog izvještaja za 4Q 2010. u pdf formatu. U ranije poslanom izvješću je pod RDG-om prethodne godine iskazan rezultat iz 2008., ne 2009., te je navedeno ispravljeno.

Općenita propisana informacija

Uljanik Plovidba d.d. prijavljuje stjecanje 500 komada vlastitih dionica koje čine 0,09 % temeljnog kapitala.Nakon navedenog stjecanja Uljanik Plovidba d.d. posjeduje 38997 komada vlastitih dionica koje čine 6,72 % temeljnog kapitala. Dionice su stečene po cijeni od 645,00 HRK po komadu.

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Društvo Croatia osiguranje d.d. dostavilo je obavijest o poslovnim rezultatima Croatia osiguranja d.d. i Grupe Croatia osiguranje za 2010. godinu

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Društvo Luka Ploče d.d. dostavilo je ispravak nerevidiranog nekonskolidiranog financijskog izvještaja za 4Q 2010. Ispravljena je greška na AOP-u 23 (preneseni gubitak) u prošloj i tekućoj godini a točno je AOP broj 22 (zadržana dobit), te u prošloj godini unešeno na AOP-u broj 25 a točno je AOP broj 24.

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/98) kao i Pravilima Zagrebačke burze, Hoteli Maestral d.d. objavljuju kako su dana 14. veljače 2011. godine u 10:00 sati održali sjednicu Uprave na kojoj je usvojen privremen nerevidirani godišnji financijski izvještaj za 2010. godinu. Hoteli Maestral d.d. obavještavaju javnost kako su nerevidirani godišnji financijski izvještaje za 2010. godinu i rezultati za četvrto tromjesečje 2010. objavljeni na službenim stranicama Društva, te dostavljeni HANFA-i, Službenom registru propisanih informacija i Zagrebačkoj burzi d.d. Predsjednik Uprave mr.sc. Davorko Obuljen

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument