Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 30874


Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Mišljenje Uprave o ponudi za preuzimanje upućene svim dioničarima LRH d.d. od strane trgovačkog društva SN Holding d.d., Zagreb

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

Kraš d.d. prijavljuje stjecanje 850 komada vlastitih dionica koje čine 0,0619 % temeljnog kapitala.Nakon navedenog stjecanja Kraš d.d. posjeduje 47364 komada vlastitih dionica koje čine 3,4481 % temeljnog kapitala.

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Pripajanje i povećanje tmeljnog kapitla društva Geotehnika-Inženjering d.o.o.

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

INSTITUT IGH d.d. kao član konzorcija IPSA i TZI Sarajevo dobio posao projektiranja na dionici Tarčin-Konjic koridora 5c u BiH

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Marko Smetiško, dosadašnji član Uprave Atlantic Grupe nadležan za diviziju Pharma (ljekarničko poslovanje, dodaci prehrani i bezreceptni lijekovi, veledrogerija), s prvim veljače 2011. godine prelazi na funkciju izvan Atlantic Grupe.

Povlaštene i ostale informacije

T-Hrvatski Telekom vodeći pružatelj telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj, najavljuje da će u okviru nastavka programa racionalizacije poslovnih procesa i povećanja efikasnosti u 2011. godini smanjiti broj radnika za oko 300.

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Središnje klirinško depozitarno društvo je dana 10.1.2011. godine za društvo HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. obavilo u sustavu SKDD-a upis povećanja temeljnog kapitala. Temeljni kapital Društva povećan je s iznosa od 654.319.600,00 kn na iznos od 966.640.400,00 kn i podijeljen je na 878.764 redovne dionice oznake HPB-R-A pojedinačnog nominalnog iznosa 1.100,00 kn. O datumu uvrštenja novoizdanih dionica na Zagrebačku burzu javnost će biti naknadno obaviještena.

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

DAMIR VITEZ, UPRAVA - DIREKTOR DRUŠTVA iz ČATEKS d.d.  prijavljuje stjecanje 960 komada dionica Društva temeljem Ugovora o prodaji i prijenosu dionica koje čine 0,3899 % temeljnog kapitala i daju 0,3899% glasova na Glavnoj skupštini. Nakon navedenog stjecanja posjeduje 3671 komada dionica Društva koje čine 1,4911% temeljnog kapitala i daju % glasova na Glavnoj skupštini.

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument