Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 24990


Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Informacija u vezi sa zaprimljenom obavijesti o promjenama u glasačkim pravima (čl. 472. i 482. ZTK)

Obavijest o promjeni u glasačkim pravima Slatinske banke

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Financijski izvještaj

Krivo je unešeno razdoblje dokumenta. Mora biti "godišnji" umjesto "prvi kvartal".

Priložen dokument