Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 30219


Povlaštene informacije

Hrvatski Telekom objavljuje da je članica Nadzornog odbora, gospođa Éva Somorjai-Tamássy, podnijela ostavku na članstvo u Nadzornom odboru, s učinkom od 1. listopada 2022. godine, te karijeru nastavlja izvan Deutsche Telekom Grupe.

Priložen dokument

Prijava transakcija rukovoditelja (Uredba o zlouporabi tržišta)

Priložen dokument

Prijava transakcija rukovoditelja (Uredba o zlouporabi tržišta)

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Ostale informacije

Priložen dokument

Informacija u vezi sa zaprimljenom obavijesti o promjenama u glasačkim pravima (čl. 472. i 482. ZTK)

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Sukladno odredbi članka 474. stavak 1. Zakona o tržištu kapitala Ericsson Nikola Tesla d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Krapinska 45, OIB: 84214771175 (dalje u tekstu: Društvo) obavještava sljedeće: investicijsko društvo FIMA-VRIJEDNOSNICE d.o.o., u ime i za račun Društva, izvršilo je sljedeće kupnje dionica Društva (vlastitih dionica), na uređenom tržištu Zagrebačke burze (ZSE). - dana 27. rujna 2022. godine kupljeno je 425 dionica oznake ERNT-R-A po prosječnoj cijeni od 1.567,9 kn po dionici, što predstavlja 0,03% temeljnog kapitala Društva. - dana 29. rujna 2022. godine kupljene su 32 dionica oznake ERNT-R-A po cijeni od 1.565,0 kn po dionici, što predstavlja 0,002% temeljnog kapitala Društva.

Priložen dokument

Prijava transakcija rukovoditelja (Uredba o zlouporabi tržišta)

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument