Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 26277


Obavijest o skupštini
Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Ostale informacije

Priložen dokument

Ostale informacije

OT-Optima Telekom objavljuje da je sukladno, rješenju Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, koncentracija poduzetnika Hrvatski Telekom i OT-Optima Telekom prestala 10. srpnja 2021. godine. Dana 9. srpnja 2021. godine društva Hrvatski Telekom d.d., i Zagrebačka banka d.d. javno su objavila da su s društvom Telemach Hrvatska d.o.o., u vlasništvu United Grupe (United Group B.V., Nizozemska), potpisala ugovor o kupoprodaji dionica društva OT-Optima Telekom d.d. Zaključenje transakcije podložno je ispunjenju određenih regulatornih preduvjeta i drugim ugovorenim uvjetima.

Priložen dokument

Povlaštene informacije

Priložen dokument

Povlaštene informacije

Priložen dokument

Povlaštene informacije

Hrvatski Telekom i Zagrebačka banka d.d. danas su s društvom Telemach Hrvatska d.o.o., u vlasništvu United Grupe (United Group B.V., Nizozemska), potpisali ugovor o kupoprodaji dionica društva OT-Optima Telekom d.d.

Priložen dokument