Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 27619


Povlaštene informacije

OT-Optima Telekom d.d. (dalje u tekstu Društvo) obavještava javnost da je dana 1. studenog 2021. godine zaprimilo ostavku g. Tomislava Tadića na poziciju člana Uprave Društva, a koja ostavka djeluje s učinkom od dana 30. studenog 2021. godine.

Priložen dokument