Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 29883


Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

HT d.d. - Informacija o stjecanju vlastitih dionica

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Otpuštanje dionica

Priložen dokument

Ostale informacije

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Informacija u vezi sa zaprimljenom obavijesti o promjenama u glasačkim pravima (čl. 472. i 482. ZTK)

Priložen dokument

Ostale informacije

Ovaj Izvještaj o održivosti ne predstavlja novi Izvještaj o održivosti za 2021. godinu, već se radi o grafičko uređenoj verziji Izvještaja o održivosti za 2021. godinu objavljenog dana 30. lipnja 2022. godine koji u svom sadržaju ostaje nepromijenjen.

Priložen dokument

Obavijest o skupštini
Ostale informacije

Priložen dokument

Povlaštene informacije

Priložen dokument

Povlaštene informacije

Obavijest o prijenosu dionica Maraske d.d.

Priložen dokument