Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 27058


Ostale informacije

Priložen dokument

Obavijest o skupštini
Ostale informacije

Čakovečki mlinovi d.d. - Obavijest o upisu u sudski registar

Priložen dokument

Prijava transakcija rukovoditelja (Uredba o zlouporabi tržišta)

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Povlaštene informacije

Priložen dokument

Ostale informacije

Priložen dokument

Ostale informacije

Glavna skupštine društva KONČAR – Inženjering za energetiku i transport d.o.o. za proizvodnju i usluge odobrila je statusnu promjenu podjele društva KONČAR – Inženjering za energetiku i transport d.o.o. za proizvodnju i usluge s osnivanjem (odvajanje s osnivanjem) novog društva KONČAR - Digital d.o.o. za digitalne usluge i rješenja na koje se prenosi dio imovine i obveza osnivača, odnosno Društva koje se dijeli

Priložen dokument