Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 26277


Povlaštene informacije

Priložen dokument

Ostale informacije

OT-Optima Telekom d.d. („Društvo“) izvješćuje javnost da je zaprimila privremena rješenja Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti („HAKOM“), Klasa:344-01/21-03/04 URBROJ: 376-05-1-21-04 i Klasa 344-01/21-01/05 Urb2oj 376-05-1-21-02 od 12. srpnja 2021. kojima se Društvu ukida regulatorna obveza provođenja Testa istiskivanja marže cijena maloprodajnih paketa reguliranih usluga na: -Tržištu pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike -Tržištu veleprodajnog lokalnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji -Tržištu veleprodajnog središnjeg pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji za proizvode za masovno tržište.

Priložen dokument

Povlaštene informacije

Priložen dokument

Povlaštene informacije

OT- Optima Telekom d.d. (dalje u tekstu: Društvo) obavještava javnost da je Nadzorni odbor Društva na svojoj današnjoj sjednici za predsjednika Nadzornog odbora izabrao gđu. Stipanku Ivandić Štefanek, a za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora g. Igora Tepšića.

Priložen dokument

Informacija o promjeni broja dionica s pravom glasa i broja glasačkih prava (čl. 473. ZTK)

Priložen dokument