Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 27619


Prijava transakcija rukovoditelja (Uredba o zlouporabi tržišta)

Priložen dokument

Ostale informacije

Obavijest o upisu statusne promjene (pripajanje) u registar Trgovačkog suda u Rijeci

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Ostale informacije

Priložen dokument

Povlaštene informacije

Priložen dokument

Povlaštene informacije

Priložen dokument

Povlaštene informacije

Obavijest o ostavci člana Nadzornog odbora

Priložen dokument

Ostale informacije

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument