Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 27619


Prijava transakcija rukovoditelja (Uredba o zlouporabi tržišta)

Priložen dokument

Informacija u vezi sa zaprimljenom obavijesti o promjenama u glasačkim pravima (čl. 472. i 482. ZTK)

Priložen dokument

Obavijest o skupštini

U pozivu za GK omaškom izostvaljen dio teksta - prijedlog odluke o izmjeni Statuta.

Ostale informacije

Priložen dokument

Povlaštene informacije

Priložen dokument

Prijava transakcija rukovoditelja (Uredba o zlouporabi tržišta)

Priložen dokument

Informacija u vezi sa zaprimljenom obavijesti o promjenama u glasačkim pravima (čl. 472. i 482. ZTK)

Priložen dokument