Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 26277


Ostale informacije

Priložen dokument

Kodeks korporativnog upravljanja (čl. 121. Pravila Burze, upitnik o usklađenosti)

Priložen dokument

Informacija u vezi sa zaprimljenom obavijesti o promjenama u glasačkim pravima (čl. 472. i 482. ZTK)

Obavijest o promjenama u glasačkim pravima

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Otpuštanje dionica

Priložen dokument

Povlaštene informacije

Predmet: Obavijest o imenovanju člana Uprave Društva (povlaštena informacija) U skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ, LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d., Opatija (u daljnjem tekstu: “Društvo”) objavljuje da je dana 14. srpnja 2021. Nadzorni odbor Društva donio odluku kojom je za člana Uprave Društva imenovao gospodina Karla Eckerstorfera, s prebivalištem u Republici Austriji, Beč, Gatterholzgasse 15/17, OIB: 21197358664. LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.

Priložen dokument

Povlaštene informacije

Priložen dokument