Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 25112Obavijest o otvaranju predstečajnog postupka_VIRO

Priložen dokument


Priložen dokument


Objavljuje se zaprimljena obavijest LAGUNE NOVIGRAD d.d. od 17.prosinca 2020.g. o promjenama u glasačkim pravima sukladno čl 482. ZTK(prelazak praga od 50% glasačkih prav).

Priložen dokument


Objavljuje se zaprimljena obavijest PROSPERUS-INVEST d.o.o. od 17.12.2020. o promjenama u glasačkim pravima sukladno čl. 482.ZTK (posredan pad ispod praga od 5%)

Priložen dokument


Objavljuje se zaprimljena obavijest PROSPERUS-INVEST d.o.o. od 17.12.2020. o promjenama u glasačkim pravima sukladno čl. 482.ZTK (posredan pad ispod praga od 5%)

Priložen dokument


Objavljuje se zaprimljena obavijest Lagune Novigrad d.o.o. od 17. prosinca 2020. o promjenama u glasačkim pravima sukladno članku 482. Zakona o tržištu kapitala (prelazak praga od 50% glasačkih prava)

Priložen dokument


Priložen dokument