Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 29885


Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Financijski izvještaj

Nerevidirani nekonsolidirani financijski izvještaj - drugi kvartal

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Financijski izvještaj

Priložen dokument

Financijski izvještaj

Priložen dokument

Financijski izvještaj

Priložen dokument

Financijski izvještaj

Priložen dokument

Povlaštene informacije

Priložen dokument