Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 29886


Ostale informacije

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Ostale informacije

Izvještaj likvidatora

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

HT d.d. - informacija o stjecanju vlastitih dionica

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Otpuštanje dionica

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Obavijest o skupštini
Povlaštene informacije

KONČAR - Električna vozila d.o.o. i HŽ Putnički prijevoz d.o.o. sklopili su 3. kolovoza 2022. godine IV. dodatak Ugovoru broj 8/14 - PP o kupoprodaji 12 dizel-električnih motornih vlakova za regionalni promet

Priložen dokument

Ostale informacije

Priložen dokument