Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 26277


Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Ostale informacije

Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) donijelo je rješenje kojim se izdaje odobrenje za Željka Lovrinčevića za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva.

Priložen dokument

Obavijest o skupštini
Povlaštene informacije

Ericsson Nikola Tesla je s Ministarstvom pravosuđa i uprave (MPU) potpisao ugovor vrijedan više od 14 milijuna kuna (bez PDV-a), a s Državnom geodetskom upravom (DGU) ugovor u vrijednosti 612.000 kuna (bez PDV-a)

Priložen dokument