Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 27058


Povlaštene informacije

Priložen dokument

Ostale informacije

MIŠLJENJE UPRAVE CILJNOG DRUŠTVA O PONUDI ZA PREUZIMANJE

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Povlaštene informacije

AZTN dostavio potvrdu o dopuštenosti koncentracije poduzetnika

Priložen dokument

Prijava transakcija rukovoditelja (Uredba o zlouporabi tržišta)

Čakovečki mlinovi d.d. - Obavijest o transakciji

Priložen dokument

Ostale informacije

Priložen dokument

Povlaštene informacije

U skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ, LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d., Opatija (u daljnjem tekstu: “Društvo”) objavljuje da je Društvo sklopilo ugovor o kreditu sa Sberbank d.d. u ukupnom iznosu od EUR 11,5 milijuna, za potrebe financiranja obrtnih sredstava i osiguravanja srednjoročne likvidnosti Društva. Liburnia Riviera Hoteli d.d.

Priložen dokument