Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 25112Priložen dokument


Croatia osiguranje d.d. obavještava da je g. Damir Vanđelić, član Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d., podnio ostavku na članstvo u Nadzornom odboru CROATIA osiguranja d.d.

Priložen dokument


Čakovečki mlinovi d.d. - Promjene u postotku glasačkih prava

Priložen dokument