Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 25112Obavijest o prijenosu poslovnog udjela povezanog društva

Priložen dokument


Priložen dokument


Informacija o pripajanju društva KONČAR – Aparati i postrojenja d.d. kao društva preuzimatelja i društva KONČAR – Niskonaponske sklopke i prekidači d.o.o. kao pripojenog društva

Priložen dokument