Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 27619


Ostale informacije

Priložen dokument

Ostale informacije

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Informacija u vezi sa zaprimljenom obavijesti o promjenama u glasačkim pravima (čl. 472. i 482. ZTK)

Obavijest o promjenama u postotku glasačkih prava - Obavijest o stjecanju dionica i obavijest o otpuštanju dionica

Priložen dokument

Povlaštene informacije

Obavijest o imenovanjima voditelja podružnica i direktora povezanih društava

Priložen dokument

Povlaštene informacije

Priložen dokument