Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 26277


Obavijest o skupštini
Ostale informacije

Priložen dokument

Obavijest o skupštini
Povlaštene informacije

Nadzorni odbor HTP Orebić d.d., na sjednici održanoj 19. srpnja 2021, donio je odluku o imenovanju člana Uprave.

Priložen dokument

Povlaštene informacije

Nadzorni odbor HTP Korčula d.d., na sjednici održanoj 19. srpnja 2021., donio je odluku o imenovanju člana Uprave.

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Ostale informacije

Priložen dokument

Povlaštene informacije

Priložen dokument