Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 24992


Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Prijava transakcija rukovoditelja (Uredba o zlouporabi tržišta)

Priložen dokument

Obavijest o skupštini
Informacija u vezi sa zaprimljenom obavijesti o promjenama u glasačkim pravima (čl. 472. i 482. ZTK)

Obavijest prema članku 472. Zakona o tržištu kapitala

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument