Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 34064


Prijava transakcija rukovoditelja (Uredba o zlouporabi tržišta)

Priložen dokument

Ostale informacije

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Ostale informacije

Ovim putem dostavljamo obavijest da je društvo INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. sklopilo sa INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o. ugovor o obavljanju poslova održavatelja tržišta za UCITS ETF burzovne oznake 7BET. Upravitelj UCITS ETF-a je INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., a UCITS ETF-om se trguje na uređenom tržištu Zagrebačke burze. INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o. obavljati će poslove održavatelja tržišta za trgovinu UCITS ETF-om. Početak obavljanja poslova je dan koji odredi Zagrebačka burza.

Ostale informacije

Društvo INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1 ("Društvo"), ovim putem objavljuje dokument s ključnim informacijama za ulagatelje (“PRIIP KIID”) za pod-fond INTERCAPITAL BET-TR UCITS ETF. Navedeni dokument dostupan je na mrežnim stranicama Društva (www.icam.hr), Zagrebačke burze (www.zse.hr) kao i u prilogu ove objave, te pozivamo ulagatelje da se upoznaju sa sadržajem navedenog dokumenata.

Priložen dokument

Ostale informacije

Društvo INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1 usvojilo je nebitnu izmjenu Prospekta INTERCAPITAL Krovnog UCITS ETF fonda. Izmjena se odnosi na osnivanje novog pod-fonda INTERCAPITAL BET-TR UCITS ETF. Prospekt i Pravila Krovnog UCITS ETF-a, kao i Dokument s ključnim informacijama dostupni su na mrežnim stranicama Društva (www.icam.hr) te mrežnim stranicama Zagrebačke burze (www.zse.hr), te pozivamo ulagatelje da se upoznaju sa sadržajem navedenih dokumenata.

Priložen dokument

Obavijest o skupštini
Povlaštene informacije

Priložen dokument

Povlaštene informacije

Priložen dokument