Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 30661


Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Otpuštanje dionica

Priložen dokument

Povlaštene informacije

Priložen dokument

Prijava transakcija rukovoditelja (Uredba o zlouporabi tržišta)

Objava transakcije rukovoditelja

Priložen dokument

Ostale informacije

Godišnje izvješće - 31.12.2022.

Priložen dokument

Ostale informacije

Priložen dokument

Ostale informacije

Priložen dokument

Povlaštene informacije

Sklopljen ugovor s 3. Maj Brodogradilište o gradnji 2 pontona kojim će se zamijeniti 2 postojeća pontona Dok 11 u vrijednosti blizu 7 milijuna Eur-a.

Priložen dokument