Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 30845


Povlaštene informacije

Priložen dokument

Ostale informacije

Nastavak suradnje s Interkapitalom vrijednosni papiri d.o.o. o obavljanju poslova održavatelja tržišta

Priložen dokument

Ostale informacije

Priložen dokument

Povlaštene informacije

Turisthotel - objava o ulaganjima

Priložen dokument

Obavijest o skupštini
Povlaštene informacije

Ugovor o kupoprodaji vlasničkih udjela u društvima Kodeks Sistemske Integracije d.o.o. i EXA Globe d.o.o.

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Povlaštene informacije

ZVEČEVO d.d., Požega Kralja Zvonimira 1 UPRAVA Požega, 22.11.2022. HANFA - Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga HR - 10000 Zagreb Franje Račkog 6 ZAGREBAČKA BURZA d.d. HR - 10 000 Zagreb Ivana Lučića 2a HINA - Hrvatska izvještaja novinska agencija ots@hina.hr Internet stranica društva Vrijednosnica: ZVCV-R-A / ISIN: HRZVCVRA0008 / LEI: 7478000070YHRU95BU51 Kotacija: Redovno tržište Zagrebačke burze Matična država članica: Republika Hrvatska PREDMET: Obavijest o ostavci predsjednika Nadzornog odbora i članstvu u Nadzornom odboru Zdravka Alvira, izboru predsjednika Nadzornog odbora Anđelka Jerkovića i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Hrvoja Alvira, prihvaćanju ostavke na mjesto predsjednika Uprave Zvečeva d.d. Krunoslava Alvira, te imenovanju novog predsjednika Uprave Zvečeva d.d. Zdravka Alvira. G. Zdravko Alvir OIB: 51923342813, Zagreb, Podbrežje XI./25 je podnio ostavku na mjesto predsjednika Nadzornog odbora i na članstvu u Nadzornom odboru s danom 21.11.2022. godine, Nadzorni odbor je jednoglasnom Odlukom izabrao za Predsjednika Nadzornog odbora g. Anđelka Jerkovića OIB: 75060609423, Osijek, Vijenac I. Meštrovića, 48. s danom 21.11.2022. godine, Nadzorni odbor je jednoglasnom Odlukom izabrao za Zamjenika Predsjednika Nadzornog odbora g. Hrvoja Alvira OIB: 04995055724, Zagreb, Podbrežje XI./25 s danom 21.11.2022. godine. Nadzorni odbor je jednoglasnom Odlukom prihvatio ostavku Predsjednika Uprave g. Krunoslava Alvira OIB: 09026389620, Zagreb, Voćarski put 11 s danom 21.11.2022. godine, Nadzorni odbor je jednoglasnom Odlukom za predsjednika Uprave imenovao g. Zdravka Alvira OIB: 51923342813, Zagreb, Podbrežje XI./25 te zastupa društvo samostalno i pojedinačno. Predsjedniku Uprave mandat počinje teći 22.11.2022. godine Zvečevo d.d.

Priložen dokument

Ostale informacije

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Obavijest o skupštini