Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 37868


31.05.2011. 12:54 – Povlaštene i ostale informacije

Na sjednici od 30.05.2011. godine NO Luke Rijeka je između ostalog razmatrao prijedloge skupštinskih materijala, dao suglasnost na GFI za 2010., utvrdio prijedlog Odluke o upotrebi dobiti kao i ostale prijedloge odluka za Glavnu skupštinu, prihvatio godišnje izvješće Uprave o stanju Društva i konsolidirano godišnje izvješće Društva, izvještaje o obavljenoj reviziji, usvojio izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2010.godini kao i Izvješće o poslovanju za 1Q 2011. godine.

Preuzmi dokument

31.05.2011. 09:37 – Povlaštene i ostale informacije

Preuzmi dokument

31.05.2011. 08:59 – Općenita propisana informacija

30.05.2011. 15:58 – Povlaštene i ostale informacije

Preuzmi dokument

30.05.2011. 15:56 – Povlaštene i ostale informacije

Dana 26.05.2011. održava je 19. sjednica odbora AD Plastik d.d. na kojoj su, izmeđuostalog , donesene slijedeće odluke

Preuzmi dokument

30.05.2011. 15:09 – Povlaštene i ostale informacije

Preuzmi dokument

30.05.2011. 13:29 – Povlaštene i ostale informacije

Preuzmi dokument

30.05.2011. 10:52 – Općenita propisana informacija

Vjesnik d.d. dostavlja Poziv na Glavnu skupštinu koja će se održati 04.07.2011.

Preuzmi dokument

27.05.2011. 15:50 – Povlaštene i ostale informacije

Preuzmi dokument

27.05.2011. 15:49 – Povlaštene i ostale informacije

Preuzmi dokument