Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 30661


Obavijest o skupštini
Ostale informacije

Obavještavamo investicijsku javnost da je Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) na održanoj sjednici dana 31. ožujka 2023. donijelo rješenje kojim se izdaje odobrenje za Vitomira Palinca iz Zagreba, Kraljevec II. 31, OIB:94231601950, za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva CROATIA osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb, OIB: 26187994862, za mandat u trajanju od 20.06.2023. do 20.06.2027. godine.

Priložen dokument

Informacija o promjeni broja dionica s pravom glasa i broja glasačkih prava (čl. 473. ZTK)

Priložen dokument

Kodeks korporativnog upravljanja (čl. 121. Pravila Burze, upitnik o usklađenosti)

Priložen dokument

Ostale informacije

U srijedu, 5. travnja 2023. godine, održat će se sjednica Uprave CROATIA osiguranja d.d. u Poslovnom centru Adris, Zagreb, Vatroslava Jagića 33, na kojoj će se razmatrati: • Odluka o usvajanju Izvješća poslovodstva za 2022. godinu, Izjave o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja, Konsolidiranih i nekonsolidiranih financijskih izvještaja za 2022. godinu te Izvještaja propisanih Pravilnikom o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje; • Odluka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2022. godini; Također, u srijedu, 5. travnja 2023. godine, održat će se i sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. u Poslovnom centru Adris, Zagreb, Vatroslava Jagića 33, na kojoj će se: • Razmatrati Izvješće poslovodstva za 2022. godinu, Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja, Konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji za 2022. godinu, Izvještaji propisani Pravilnikom o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje te donijeti Odluka o davanju suglasnosti na Konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za 2022. godinu • Donijeti Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2022. godini S poštovanjem, CROATIA osiguranje d.d.

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument