Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 30624


Kodeks korporativnog upravljanja (čl. 121. Pravila Burze, upitnik o usklađenosti)

Priložen dokument

Ostale informacije

Mišljenje Uprave ciljnog društva i mišljenje Predstavnika radnika o ponudi za preuzimanje

Priložen dokument

Ostale informacije

Priložen dokument

Ostale informacije

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Obavijest o skupštini
Povlaštene informacije

Priložen dokument