Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 30601


Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Društvo OT-OPTIMA TELEKOM d.d. na upit Zagrebačke burze a vezano za promjenu cijene, dostavilo je sljedeći odgovor: "OT-Optima telekom d.d. je 1.7.2019. zaprimila upit Zagrebačke burze, jesu li nam kao izdavatelju poznate neke nove okolnosti ili činjenice, a koje utječu ili bi mogle utjecati na cijenu financijskog instrumenta uvrštenog na uređeno tržište, a koje ne proizlaze iz informacija koje su ranije dostavljene Burzi, budući da je došlo do promjene cijene dionica oznake OPTE, što je uzrokovalo pokretanje Dražbe uravnoteženja.Optima ističe da joj kao izdavatelju nisu poznate nove okolnosti ili činjenice koje utječu ili bi mogle utjecati na cijenu dionica, a da ne proizlaze iz informacija koje su ranije dostavljene Burzi."

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Najava rezultata, Promjene u Upravi

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

HTP KORČULA d.d. dostavlja obavijest o Glavnoj skupštini održanoj 28.06.2019.

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

program otkupa vlastitih dionica

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

SUNCE KONCERN d.d. dostavlja obavijest o Glavnoj skupštini održanoj 28.06.2019.

Priložen dokument